دستگاه جوش سرد خازنی مدل VN04

دستگاه جوش قالب (جوش سرد) جهت بازسازي خرابيهاي جزئي بر روي انواع قالبهي صنعتي طراحي شده است. دستگاه توسط تخليه پالسهاي الكتريكي كوتاه ولي پر قدرت از طریق روش تخلیه خازنی، فيلر يا مواد جوش را به سطح قالب ممزوج مي نمايد.

دستگاه جوش سرد خازنی مدل VN04

دستگاه جوش سرد خازنی VN04 جهت بازسازي خرابيهاي جزئي بر روي انواع قالبهي صنعتي طراحي شده است. دستگاه توسط تخليه پالسهاي الكتريكي كوتاه ولي پر قدرت از طریق روش تخلیه خازنی، فيلر يا مواد جوش را به سطح قالب ممزوج مي نمايد.
به دليل كوتاه بودن زمان تخليه هر پالس (كسر كوچكي از ثانيه)، بيش از %۹۰انرژي تخليه شده صرف ذوب آني شده و انرژي مازادي آزاد نمي شود تا باعث گرم شدن قطعه كار شود. سرد بودن عمليات جوش از بوجود آمدن تنشهاي پسماند و هر گونه آسيب حرارتي ديگر در فولاد جلوگيري نموده و در نتيجه ريسك آسيب ديدن قالب در اثر جوش كاملا از بين ميرود.

دستگاه جوش سرد خازنی مدل VN04

ترمیم قالب هائي كه توسط اين دستگاه قابل بازسازي هستند عبارتند از قالب هاي پلاستيك، دايكست، پرس، لاستيك، سمبه و ماتريس برشي غيره.

این دستگاه از تکنولوژی سوییچینگ کنترل شده و تخلیه خازنی استفاده می‌کند.

این دستگاه با همکاری شرکت آستن فناور و گروه فنی مهندسی نکوراد طراحی و ساخته شده است.

برای اطلاعات بیشتر و یا خرید محصول، با ما تماس بگیرید.
دستگاه PH کنترلر مدل TNS