درباره مجموعه نکوراد

مهندس محمدرضــا گردی از ســال 1378 فعالیت خود را آغاز کرد. در طول ســال ها، کار طراحی و توسعه محصول توسط شخص ایشان انجام میشد، اما در سال 1395 به منظور بهره مند شدن از مزایای کار تیمی اقدام به تشکیل گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کرد. در این مدت کوتاه پس از تشکیل گروه، پروژه های تخصصی و چالش برانگیزی انجام شد که مهارت و تجربه گروه را در پژوهش، طراحی و توسعه سـیستمهای الکترونیکی و ارایه راهکارهای فنی افزایش داده است. در حال حاضر این مجموعه در جهت سیاستهای برندینگ با نماد نکوراد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به عنوان یکی از طراحان پروژه های الکترونیکی کوچک و متوسط نقش مهمی را ایفا می‌کند.

خط مشی:

اصول مدیریت پروژه و عملیات اجرایی پروژه بر این اساس است:
1. تهیه جدول زمانی و مدیریت منابع برای رسیدن به اهداف پروژه یا محصول
2. ارتباط روشن و شفاف با تمامی شرکای تجاری
3. پیگیری میزان پیشرفت پروژه یا محصول و تنظیم دقیق انحرافات
4. نظارت مستقیم بر روی کیفیت کارهای انجام شده
5. اجرا و تکمیل پروژه ها در زمان مقرر شده
ما به تمامی پروژه ها و محصولات خود افتخار می کنیم و این نتایج افتخار آمیز نتیجه همکاری با یک تیم از افراد باتجربه و متخصص است.

چشم انداز:

پیشرو شدن در علم و فناوری حوزه های مختلف صنعت، شامل سخت افزار و نرم افزار در سطح جهانی به طوریکه با طراحی و تولید محصــولات دانش بنیان، نیازهای مهم و اســاسـی صــنایع به وسیله ما حل شود.

ماموریت:

مجموعه مهندســی نکوراد در نظر دارد تا با تکیه بر دانش و ســرمایه انسانی متخصــص خود و با تولید ارزش افزوده، خدمات طراحی و تولید محصـولات الکترونیکی را به بهترین شـکل ممکن ارائه دهد و به این ترتیب باعث رشد کیفیت زندگی جامعه شود.

مجموعه نکوراد

همکاران و مشتریان ما