با تیم ما آشنا شوید

تیم ما برای طراحی های اختصاصی شما آماده است.

MGordi

محمدرضا گردی

موسس

محمدرضا گردی با تجربه 30 سال کار در صنعت برق و الکترونیک

این است تیم ما

این تیم از سال 95 با محوریت طراحی و تولید محصولات دانش بنیان ایجاد شد و هم اکنون بر روی محصولات متعددی در حال کار می باشد.

کمیل پورهادی

طراح الکترونیک

کوثر قمری

برنامه نویس و طراح الکترونیک

امیر شهبازی

برنامه نویس

فریده محمدی

برنامه نویس و طراح الکترونیک

مهدی فکوری

برنامه نویس و تحلیلگر بازار

آرمان خانی پور

مهندس برق