gps

Watch_Tracker

ردیاب بیمار(Client Finder)

در حال حاضر افراد مبتلا به بیماری های روانپزشکی مانند اسکیزوفرنی، افسردگی، اعتیاد و … در محیط های ایزوله مانند مراکز درمانی، نگهداری می شوند و بیماران اجازه خروج از آن محیط را ندارند. انجمن مراقبت از سلامت روان و اعتیاد (GGZ) نیوزلند خواستار پروژه ای برای مراقبت از بیماران در یک محیط بیرونی شد.