جوش دادن پیچ

Pulse Generator Discharge Capacitor

دستگاه جوش سرد نقطه ای تخلیه خازنی مدل Q500

دستگاه جوش سرد تخلیه خازن سریع به دلیل توانایی خود در تولید جوش های قوی و قابل اعتماد با حداقل مناطق تحت تأثیر حرارت و اعوجاج شناخته شده اند. آنها اغلب در صنایعی مانند الکترونیک، خودروسازی، تجهیزات پزشکی و هوافضا استفاده می شوند، جایی که دقت و سرعت بسیار مهم است.