مشارکت و سرمایه گذاری

investment
در شروع هر کسب و کار جدید یا طراحی و ساخت تجهیزات و دستگاه‌های جدید، ریسک‌های مختلفی من جمله ریسک مالی، ریسک‌های اجتماعی‌ و همچین ریسک های بازار در رابطه با آن محصول یا خدمت وجود دارند. علاوه بر آن، مشارکت و سرمایه گذاری امری اجتناب ناپذیر است که علاوه بر کاهش ریسک های موجود، با همکاری افراد توانا، در امر فنی و مدیریتی، امکان تسریع در رسیدن به هدف، وجود خواهد داشت.
به همین دلیل، گروه فنی مهندسی نکوراد، با توجه به دانش فنی و مدیریتی خود و همچنین نوع پروژه پیشنهادی، تمایل به همکاری، مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های مختلف می باشد.
اهم موارد مشارکت و سرمایه گذاری ها به صورت زیر می‌باشد:
  • مشارکت فنی یا مالی در طراحی و ساخت محصول یا خدمت.
  • سرمایه گذاری در طرح های مختلف نوآور

برای اطلاعات بیشتر