قدرت

Powr Supply 3ph

SSR سه فاز 18 آمپر 380 ولت

ssr سه فاز 40 آمپر 380 ولت