طراحی و تولید

گروه فنی مهندسی نکوراد با توجه به استراتژی خود و همچنین با بهره مندی از جوانان نجبه خود، تماما بصورت بومی شده، بخش های مختلف دستگاه ها و سیستم های خود را، طراحی و تولید می‌کند. همچنین علاوه بر محصولات خود، در قالب خدمات به صنعتگران و شرکت های دیگر در قالب پروژه یا سرمایه گذاری به ارائه خدمت می‌پردازد.

اهم خدمات طراحی و تولید گروه فنی مهندسی نکوراد به شرح زیر است:

  • انجام کامل یک پروژه صنعتی بعد از برآورد هزینه ها.
  • طراحی بخشی از یک پروژه یا محصول در قالب برنامه نویسی، طراحی PCB و انتقال دانش فنی.

برای همکاری با ما رو دکمه رو به رو کلیک کنید