سیستم های روشنایی

چراغ های LED فرابنفش یا UV

Aftab

پروژکتور LED

ledرشدگباه

چراغ‌های LED مخصوص رشد گیاه

Baztab

چراغ های LED مخصوص سقف کاذب در دو توان 40 و 20 وات