تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

گروه فنی مهندسی نکوراد دارای افراد متخصص و با تجربه در حوزه الکترونیک است که میتوانند در این راه قدم های شایانی بردارند.

همچنین گروه فنی مهندسی نکوارد   توانسته با همکاری با شرکت های داخلی و خارجی و انجام پروژه های مختلف در حوزه تحقیق و توسعه پیشرفت کند و سابقه خوبی را برای خود به جای بگذارد.

درباره ما