اندازه گیرها

Digitherm

دیجیترم (ترموستات دیجیتال) – کنترل کننده دمای فضای داخلی – نکوراد

pH Controller - 4

دستگاه PH کنترلر مدل TNS